SUK 50

อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าคุณนั้นมีความต้องการใช้ห้องเก็บของขนาดใด คุณสามารถโทรหาเราเพื่อพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งอีเมลถึงเราได้ พนักงานของเราที่พูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นเจ้าของภาษาพร้อมให้บริการและให้ความช่วยเหลือคุณได้ โทรได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้

  • Contact Info +66 (0) 2-249-9357
  • Office hours Monday to Sunday: 9:00 to 17:00
    Contact us for after hours access
We’ve got you covered with popular storage sizes to suit your needs
Facility features

ต้องการพื้นที่เก็บของหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะเก็บเอกสารหรือของใช้เกินจำเป็น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน พักสินค้า สต๊อกสินค้าหรือสิ่งอื่น ๆ กับที่เรา

Whether you need to store a few things or a house full of furniture, we have the storage unit to suit your needs at a great price.Is your home getting a bit too crowded? Going on an extended holiday?

ไม่ว่าคุณจะต้องการห้องหรือคลังเก็บสินค้าขนาดเล็ก หรือใหญ่ บริษัท บางกอก เซลฟ สโตเรจ ขอพร้อมนำเสนอขนาดพื้นที่เก็บของส่วนบุคคลและระยะเวลาสัญญาใช้บริการที่ยืดหยุ่นให้แก่คุณ

Secure Self Storage

ต้องการพื้นที่เก็บของหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะเก็บเอกสารหรือของใช้เกินจำเป็น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน พักสินค้า สต๊อกสินค้าหรือสิ่งอื่น ๆ กับที่เรา

Whether you need to store a few things or a house full of furniture, we have the storage unit to suit your needs at a great price.Is your home getting a bit too crowded? Going on an extended holiday?

ไม่ว่าคุณจะต้องการห้องหรือคลังเก็บสินค้าขนาดเล็ก หรือใหญ่ บริษัท บางกอก เซลฟ สโตเรจ ขอพร้อมนำเสนอขนาดพื้นที่เก็บของส่วนบุคคลและระยะเวลาสัญญาใช้บริการที่ยืดหยุ่นให้แก่คุณ

ขอรับใบเสนอราคา

ช่องที่มีเครื่องหมาย(*) เป็นช่องที่ต้องระบุข้อมูล